«Ο καιρός που μας δίνει ο Θεός για να κερδίσουμε τον Παράδεισο, αξίζει τόσο, όσο αξίζει και αυτός ο Παράδεισος.» Αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης