«Ερεύνησε και καλλιέργησε τον εαυτό σου, και μην ασχολείσαι με ξένα αμαρτήματα. Δεν θα δώσεις λόγο στον Θεό για αυτά, αλλά για τα δικά σου.» Αγ. Δημήτριος Ροστώφ