«Να σκεπάζετε, για να σας σκεπάζει ο Θεός!» Αγ. Σοφία Κλεισούρας